Brian Dennehy, Fred Sullivan & Eugene O'Neill - markturek